ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

พิชิตเขา เราปลอดภัย

พิชิตเขา เราปลอดภัย

…ช่วงนี้มักจะได้ยินหลายแหล่งเช็คอินทริปขึ้นเขาหลายสถานที่ กรมควบคุมโรคเชิญชวนทุกท่าน คำนึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวตามแหล่งขึ้นเขาต่างๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ความสูญเสียที่ไม่คาดคิดตามมา …

 

 

Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ
LINE@: @DIPGUNLOM

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
02 590 3955
Fall Prevention, Department of Disease Control, Thailand
+662 590 3955