ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ผู้สูงวัย รู้ความเสี่ยง เลี่ยง “หกล้ม”

 

Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ
LINE@: @DIPGUNLOM

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
02 590 3955
Fall Prevention, Department of Disease Control, Thailand
+662 590 3955