ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ