ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  ในวันที่ 12 มกราคม 2566 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและบุคลากร

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและบุคลากร

กองป้องกันการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้สูงวัย รู้ความเสี่ยง เลี่ยง “หกล้ม”

ผู้สูงวัย รู้ความเสี่ยง เลี่ยง “หกล้ม”

มีหลากหลายปัจจัย เช่น ด้านร่างกาย ด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยงด้ายเศรษฐกิจและสังคม

พิชิตเขา เราปลอดภัย

พิชิตเขา เราปลอดภัย

ช่วงนี้มักจะได้ยินหลายแหล่งเช็คอินทริปขึ้นเขาหลายสถานที่ กรมควบคุมโรคเชิญชวนทุกท่าน คำนึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวตามแหล่งขึ้นเขาต่างๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ความสูญเสียที่ไม่คาดคิดตามมา

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

วันที่ 25 มกราคม 2565 กองป้องกันการบาดเจ็บ ลงพื้นที่สอบถามความต้องการอุปกรณ์การแจ้งเตือน การพลัดตกหกลับของผู้สูงอายุ (FALL DETECTION ALARM)

การประชุมติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม

การประชุมติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม

งานประชุมติดตามผล การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ณ ห้องประชุม PHEOC - 4 ชั้น 7 อาคาร 5 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

สคร.4 สระบุรี นิเทศเตรียมพร้อมรับการประเมิน ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

สคร.4 สระบุรี นิเทศเตรียมพร้อมรับการประเมิน ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมทีมนิเทศสนับสนุนการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ